ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 394943  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

     ผู้บริหารและคณะครูร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" โดยศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนเฉพาะทาง รองรับการจัดการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

     ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีรสังขาร อุทิศถวายแด่พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวัณโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

     ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีรสังขาร อุทิศถวายแด่พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวัณโณ) อดีตเจ้าอาวา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ขยายผลรุ่น 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมกับโรงเรียนแม่ข่าย โรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเข้ารับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อประเมินโครงการดังกล่าวในวันจันทร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     สำนักงานลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ให้การต้อนรับนายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดงานต้อนรับนายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา อบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และมีความรู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดโครงการสัมนาเครือข่ายครูแนะแนว ศูนย์แนะแนวจังหวัดฉะเชิงเทรา

     โครงการสัมนาเครือข่ายครูแนะแนว ศูนย์แนะแนวจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นเชิงปฏิบัติการ (CPR)

     การอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นเชิงปฏิบัติการ (CPR)ในวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การคัดแยกขยะ

     นักเรียนห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การคัดแยกขยะ โดยมีวิทยากรจาก KCCศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 22 กันยายน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม (Eastern Economic Corridor : EEC)” สำนักงานเขตพื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาครูหลักสูตร : ครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ตามแนวทางActive Learning ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การอบรมพัฒนาครู หลักสูตร : ครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมธรรมมังคลาจารย์ อาคารเรียน 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยสำนักงานเขตพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การประชุมโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     การประชุมผู้จัดการทีมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฯ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม

     กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต (เตรียมวิศวกรรม-สถาปัตยกรรม) และนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต (ทักษะดิจิทัลหุ่นยนต์) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/110 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36