ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 366985  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 และรับรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 - 3 (ชาย, หญิง) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยมี พ.อ.มหิธร บุญครอง ผบ.ศฝ.นศท.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามและรับฟังมาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในโรงเรียนและแผนพัฒนาจังหวัด

     วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามและรับฟังมาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในโรงเรียนและแผนพัฒนาจังหวัดด้านการศึกษาที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันศุกร์ท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดขบวนเทียนพรรษานำไปถวายวัด

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดขบวนเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา โดยนำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดสายชล ณ รังษี และวัดราษฎร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) นำโดยนายศั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

     บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

     นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พร้อมผู้แทนครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหารา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : กองร้อยพิเศษโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 29

     พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 29 ภาคที่ตั้งปกติ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ภาคสนาม และการมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 กุมภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและผู้แทนครูจากกลุ่มสาระต่างๆ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม "วัฒนธรรมวินิต"

     กระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรให้นายชานนท์ รอดรัตนะ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในฐานผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2562

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เข้ารับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

     งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยช่วงเช้าเป็นพิธีการอำลาของนักเรียนชั้น ม.6 และนักเรียน ม.3 และ ม.6 จัดพิธีอำลาครู ช่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการอบรมการเตรียมความพร้อมในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะด้วยหลักเกณฑ์ ว.21/2560

     การอบรมการเตรียมความพร้อมในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะด้วยหลักเกณฑ์ ว.21/2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมธรรมมังคลาจารย์ อาคาร 8......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารสมเด็จพระเทพฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     ผู้บริหาร คณะครูร่วมพิธีเนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2563 โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

     ผู้บริหาร คณะครูร่วมพิธีเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2563 โดยมี นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศาลา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประเภท หน่วยงาน ระดับจังหวัด

     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประเภท หน่วยงาน ระดับจังหวัด โครงการรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562 และรับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/109 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ
เมือง ฉะเชิงเทรา

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36