รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
 
ดร.สุธีรุจ อุปถัมภ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ : 09 5257 1356
Email : uppatum042@gmail.com
นายวสันต์ กิวัฒนา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ : 06 1951 9694
Email : wasan.kiw@gmail.com