ผู้อำนวยการ สพม.6


นายวรพจน์ สิงหราช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

รองผู้อำนวยการ สพม.6


ดร.สุธีรุจ อุปถัมภ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6


ดร.วัชรินทร์ โตขาว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6


นายวสันต์ กิวัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพม.6

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 3 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 344068
เริ่มนับวันที่ 1 ม.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
9
Last Month
30
This Year
129
Last Year
366

หนังสือราชการจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล ถึง โรงเรียน [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560

ชั้นสายสะพาย

(---ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่)

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 1

(---ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่)

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 2

(---ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่)

ทวีติยาภรณ์มงกฎไทยและตริตาภรณ์ช้างเผือก

(---ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่)

ตริตาภรณ์มงกฎไทย 1

(---ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่)

ตริตาภรณ์มงกฎไทย2และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

(---ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่)

เหรียญจักรพรรดิมาลา

(---ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่)

ลูกจ้างประจำ

(---ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่)

พนักงานราชการ

(---ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคลิกที่นี่)