ผู้อำนวยการ สพม.6


ดร.สิทธิชัย เวศสุวรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพม.6

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 4 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 287414
เริ่มนับวันที่ 1 ม.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
0
Last Month
30
This Year
274
Last Year
360

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551

พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553

พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562

ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

การแบ่งส่วนราชการภายในสพท. พ.ศ.2560

การแบ่งส่วนราชการภายในสพท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561