ผู้อำนวยการ สพม.6


นายวรพจน์ สิงหราช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

รองผู้อำนวยการ สพม.6


ดร.สุธีรุจ อุปถัมภ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6


ดร.วัชรินทร์ โตขาว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6


นายวสันต์ กิวัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพม.6

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 6 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 344710
เริ่มนับวันที่ 1 ม.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
17
Last Month
31
This Year
107
Last Year
366

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สพม.6 ได้ดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. การวางแผนอัตรากำลัง

- แผนอัตรากำลัง 2562 - 2563

2. การยกย่องเชิดชูเกียรติ

- ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 9

- ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ระดับภาค ครั้งที่ 9

- ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 9

- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

3. การพัฒนาและการเสริมสร้างความก้าวหน้า

- หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาครู ปี 2563

- ประกาศคัดลือ รอง ผอ.รร. จ.สป.

- ประกาศคัดเลือก รอง ผอ.รร. จ.ฉช

- การต่อวิชาชีพ

- ครูมีวิทยฐานะ

4. การย้าย บรรจุและแต่งตั้ง

- ประกาศตำแหน่งว่าง รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร 38ค

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน

- ประกาศผลการสรรหานักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

- คำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.สป.

- ประกาศตำแหน่งว่างสายบริหารสถานศึกษา จ.สป.

- ประกาศตำแหน่งว่าง สายบริหารสถานศึกษา จ.ฉช.

- ประกาศรับย้าย

5. การส่งเสริมจริยะธรรมและรักษาวินัย

- อบรมครูผู้ช่วย