ผู้อำนวยการ สพม.6


นายวรพจน์ สิงหราช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

รองผู้อำนวยการ สพม.6


ดร.สุธีรุจ อุปถัมภ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6


ดร.วัชรินทร์ โตขาว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6


นายวสันต์ กิวัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพม.6

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 2 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 319040
เริ่มนับวันที่ 1 ม.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
21
Last Month
31
This Year
21
Last Year
366

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ษ.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.63