ผู้อำนวยการ สพม.6


ดร.สิทธิชัย เวศสุวรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพม.6

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 4 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 292560
เริ่มนับวันที่ 1 ม.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
19
Last Month
30
This Year
293
Last Year
360

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.62

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ษ.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย.63