ผู้อำนวยการ สพม.ฉะเชิงเทรา


นายวรพจน์ สิงหราช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

รองผู้อำนวยการ สพม.ฉะเชิงเทรา


ดร.สุธีรุจ อุปถัมภ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา


ดร.วัชรินทร์ โตขาว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา


นายวสันต์ กิวัฒนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพม.ฉะเชิงเทรา

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือ/เอกสาร

คู่มือการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน

คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.

(คำนำคู่มือเครือข่าย) (เนื้อหาคู่มือรูปแบบเครือข่าย)

คู่มือดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

(ชุดสื่อรณรงค์ เพื่อการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่)

วีดีทัศน์ เรื่อง สภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

>> ดาวน์โหลด <<

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร

>> ดาวน์โหลด <<

เอกสารประกอบการประชุมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปี 2560

>> ดาวน์โหลด <<

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 4 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 344696
เริ่มนับวันที่ 1 ม.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
17
Last Month
31
This Year
107
Last Year
366

กล่องความรู้

 

การดำเนินการมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ [เอกสารแนบ]


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) [เอกสารแนบ]


ข่าวสารการศึกษา E-news สพม.ฉะเชิงเทรา [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน E-network สพม.ฉะเชิงเทรา [ดูทั้งหมด]

 

คลิปข่าวการศึกษา E-clips สพม.ฉะเชิงเทรา [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพม.ฉะเชิงเทรา [ส่งไฟล์]


ประกาศประกวดราคา-สอบราคา [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


ประกาศรับสมัครงาน [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มราชการ [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

Q&A ถาม – ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา [ดูทั้งหมด]


กระดานร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา [ดูทั้งหมด]