นายวรพจน์ สิงหราช
ดร.สุธีรุจ อุปถัมภ์
ดร.วัชรินทร์ โตขาว
นายวสันต์ กิวัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม


มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการ
และแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ. 2555-2558)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562 Update

 

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

คู่มือปี 2564 ตั้งงบประมาณ 2564
คู่มือ / เอกสาร
คู่มือการใช้รูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือในการดำเนินงาน คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. (คำนำคู่มือเครือข่าย) (เนื้อหาคู่มือรูปแบบเคฟรือข่าย)
คู่มือดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ (ชุดสื่อรณรงค์ เพื่อการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่)
วีดีทัศน์ เรื่อง สภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 >> ดาวน์โหลด <<
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจร >>ดาวน์โหลด <<
เอกสารประกอบการประชุมการ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปี 2560 >> ดาวน์โหลด <<
เว็บไซต์แนะนำ
 คุรุสภา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สถาบันพัฒนาครู ฯ
โครงการ Tablet เพื่อการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
UTQ Online
GURU Online
Obec LMS
สหวิชาดอช.คอม
Social Media
KruTube
งานวิจัย
การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อสายอาชีพตามความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา


กล่องความรู้

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ประกาศด่วน
  ข่าวสารการศึกษา E-news สพม.ฉะเชิงเทรา [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]
ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน E-network สพม.ฉะเชิงเทรา [ดูทั้งหมด]คลิปข่าวการศึกษา E-clips สพม.ฉะเชิงเทรา [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]


หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพม.ฉะเชิงเทรา [ส่งไฟล์]


 

ประกาศประกวดราคา-สอบราคา [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]ประกาศรับสมัครงาน [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มราชการ [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]


 

Q&A ถาม – ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา [ดูทั้งหมด] 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
410/1 ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โทรศัพท์ 038-517280,038-511363,038-511362,038-511387,038-513619 (ฝ่ายการเงิน) โทรสาร 038-517279