ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
21/09/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย เดือนสิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/09/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 กันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/09/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31/08/2563 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างตามโครงการต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โอนเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28/08/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28/08/2563 โอนค่ารักษาพยาบาล,ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2563(วันที่ 26 ส.ค.63) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25/08/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์