ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
19/02/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18/02/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18/02/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18/02/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/02/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/02/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/02/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์