ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
08/03/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/02/2564 แนวทางการปฏิบัติการยืมเงินในราชการและเบิกจ่ายในโครงการ EEC กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/02/2564 การจัดส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน มกราคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/02/2564 การจัดส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/02/2564 ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างอาคาร จำนวน 4 รายการ ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/02/2564 ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างอาคาร จำนวน 10 รายการ ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05/01/2564 การส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์