ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
03/04/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03/04/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03/04/2563 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างตามโครงการต่างๆ เดือน มีนาคม 2563 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03/04/2563 แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างตามโครงการต่างๆ เดือน มีนาคม 2563 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03/04/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03/04/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03/04/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์