ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
19/06/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/06/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
01/06/2563 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างตามโครงการต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โอนเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
01/06/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
01/06/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21/05/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18/05/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์