ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
24/11/2563 การจัดส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน ตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/11/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/11/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 9-29 กันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/10/2563 การจัดส่งรายงานทางบัญชีประจำเดือน กันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21/09/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย เดือนสิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/09/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 3 กันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/09/2563 แจ้งการโอนเงินให้กับข้าราชการและโรงเรียนในสังกัดสพม.6 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์