ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
16/06/2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เรื่องประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
09/06/2563 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบึคลากรทางการศึกาาอื่น ตามมาตรา38ค.(2)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
05/06/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพบ.ปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
05/06/2563 การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
05/06/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล
29/05/2563 ทุน Fulbringt Foreign Ianguage Teaching Assistant Program (FLTA) กลุ่มบริหารงานบุคคล
29/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล