ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
05/03/2564 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ต่างเขต กลุ่มบริหารงานบุคคล
05/03/2564 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ฉะเชิงเทรา กลุ่มบริหารงานบุคคล
24/12/2563 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2564 กรณีปกติ (รร.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
24/12/2563 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2564 กรณีปกติ (ต่างเขต) กลุ่มบริหารงานบุคคล
18/12/2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
23/11/2563 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
23/11/2563 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล