ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
28/04/2564 ประชาสัมพันธ์เชิยชวนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Plaform Online กลุ่มบริหารงานบุคคล
28/04/2564 การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
24/03/2564 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รหัสหลักสูตร62064) กลุ่มบริหารงานบุคคล
22/03/2564 นำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่จัดลำดับขึ้นบัญชีตามประกาศสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไปขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา กลุ่มบริหารงานบุคคล
16/03/2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูฯและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)สังกัด สพม.ฉช. กลุ่มบริหารงานบุคคล
16/03/2564 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับภาค ครั้งที่10 ประจำปีการศึกษา 2563 สมุทรปราการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
16/03/2564 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับภาค ครั้งที่10 ประจำปีการศึกษา 2563 ฉะเชิงเทรา กลุ่มบริหารงานบุคคล