ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
31/08/2563 การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
21/08/2563 การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา38ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
04/08/2563 การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา38ค.(2)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
04/08/2563 การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา38ค.(2)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
04/08/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูฯและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
30/07/2563 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
22/07/2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล