ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
23/11/2563 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
23/11/2563 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
17/11/2563 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
17/11/2563 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
05/11/2563 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มบริหารงานบุคคล
15/10/2563 การนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา38ค.(2)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
15/10/2563 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล