ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
25/02/2563 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
20/02/2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง มาขึ้นบัญชีเ็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)สังกัด สพม.6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
19/02/2563 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนความรู้เศรษฐศาสตร์กับครูผู้สอนสังคมศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
19/02/2563 การคัดเลทือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล
17/02/2563 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ครั้งที่9 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล
14/02/2563 ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กลุ่มบริหารงานบุคคล
06/02/2563 แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มบริหารงานบุคคล