นายวิเชียร นิกรประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก