นายสงัด ประวุฒิ
ผู้อำนายการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ