นายสมเกียรติ ภู่เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม