ข้อมูลเธฃเธญเธ
ทำเนียบเธฃเธญเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการนางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์
รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ
รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6