ชื่อเอกสาร : รายงานผลการดําเนินงานประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รายงานผลการดําเนินงานประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารประกอบ 1

เผยแพร่เมื่อ : 2020-05-14


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
เลขที่ 410/1 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517280,038-511363,038-511362,038-511387,038-513619 (ฝ่ายการเงิน) โทรสาร 038-517279
spm.ch24000@gmail.com