ชื่อเอกสาร : แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมแผนปฏิบัติการปี 2561 สพม.6
แผนปฏิบัติการปี2561 จังหวัด สมุทรปราการ
แผนปฏิบัติการปี2561 จังหวัด ฉะเชิงเทรา

เอกสารประกอบ 1


เอกสารประกอบ 2


เอกสารประกอบ 3

เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-25


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
เลขที่ 410/1 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517280,038-511363,038-511362,038-511387,038-513619 (ฝ่ายการเงิน) โทรสาร 038-517279
spm.ch24000@gmail.com