ผอ.สพม.๖ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผอ.สพม.๖ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษ
 


               ผอ.สพม.๖ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ด้านการบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุมรวมใจพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ พร้อมด้วยนางจินดาวรรณ บรรหารบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายส่งเสริม ช่วยทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนายทบทวน ชำนาญค้า เป็นประธานอนุกรรมการ
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 530 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 220662 ครั้ง Your IP Address is 110.78.114.129
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/54 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า