โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑

 


               วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring และ Professional Learning Community ให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียน การสอน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 529 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 219859 ครั้ง Your IP Address is 110.78.114.129
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ


@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/54 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า