คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามและรับฟังมาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในโรงเรียนและแผนพัฒนาจังหวัด

วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามและรับฟังมาตรการและการป้องกั..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดขบวนเทียนพรรษานำไปถวายวัด

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดขบวนเทียนพรรษา เนื่องใ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กองร้อยพิเศษโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 29

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 29 ภาค..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรี..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม "วัฒนธรรมวินิต"

กระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรให้นายชานนท์ รอดรัตนะ ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2562

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มป..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน..... อ่านข่าวต่อ....