คลิกอ่านข่าวต่อ....


การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จังหวัดฉ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการอาคารเบอร์..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

สำนักงานลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานลู..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ให้การต้อนรับนายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดงานต้อ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา อบรมให้ความร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดโครงการสัมนาเครือข่ายครูแนะแนว ศูนย์แนะแนวจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการสัมนาเครือข่ายครูแนะแนว ศูนย์แนะแนวจังหวัดฉ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นเชิงปฏิบัติการ (CPR)

การอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุก..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


นักเรียนห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การคัดแยกขยะ

นักเรียนห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลการพัฒนาสถานศึกษา เพื่..... อ่านข่าวต่อ....