คลิกอ่านข่าวต่อ....


การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 และรับร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามและรับฟังมาตรการและการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในโรงเรียนและแผนพัฒนาจังหวัด

วุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามและรับฟังมาตรการและการป้องกั..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดขบวนเทียนพรรษานำไปถวายวัด

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดขบวนเทียนพรรษา เนื่องใ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กองร้อยพิเศษโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 29

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 29 ภาค..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรี..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม "วัฒนธรรมวินิต"

กระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรให้นายชานนท์ รอดรัตนะ ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2562

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยนางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มป..... อ่านข่าวต่อ....