คลิกอ่านข่าวต่อ....


ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้บริหาร คณะครูร่วมพิธีเนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ผู้บริหาร คณะครูร่วมพิธีเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแห..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประเภท หน่วยงาน ระดับจังหวัด

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบด..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรีย..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน "กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา" ครั้งที่ 2/2563

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน "กิจกรรมแนะแ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายถิรวัฒน์ บุญสร้าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ในโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายถิรวัฒน์ บุญสร้าง นักเรี..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ร่วมกิจกรรม Road Show รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนั..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมการสัมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมการสัมนาและแลกเปล..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมโครงการจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมโครงกา..... อ่านข่าวต่อ....