คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"

ผู้บริหารและคณะครูร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาท..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีรสังขาร อุทิศถวายแด่พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวัณโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ จังหวัดฉ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมโครงการอาคารเบอร์..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

สำนักงานลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานลู..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ให้การต้อนรับนายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดงานต้อ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา อบรมให้ความร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดโครงการสัมนาเครือข่ายครูแนะแนว ศูนย์แนะแนวจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการสัมนาเครือข่ายครูแนะแนว ศูนย์แนะแนวจังหวัดฉ..... อ่านข่าวต่อ....