คลิกอ่านข่าวต่อ....


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา อบรมให้ความร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดโครงการสัมนาเครือข่ายครูแนะแนว ศูนย์แนะแนวจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการสัมนาเครือข่ายครูแนะแนว ศูนย์แนะแนวจังหวัดฉ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จัดการอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นเชิงปฏิบัติการ (CPR)

การอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุก..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


นักเรียนห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การคัดแยกขยะ

นักเรียนห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลการพัฒนาสถานศึกษา เพื่..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การอบรมพัฒนาครูหลักสูตร : ครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ตามแนวทางActive Learning ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

การอบรมพัฒนาครู หลักสูตร : ครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ ตาม..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การประชุมโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

การประชุมผู้จัดการทีมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฯ โคร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม

กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม นักเรียนแผนการเรี..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 และรับร..... อ่านข่าวต่อ....