.
 
ข่าว e-Clips สพม.6
 
 
     e-Clips ที่ : 11 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดร.สิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พร้อมคณะ เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ “ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาล้ำสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล นำชาติไทยสู่สากล”
 
..