ข่าวสารการศึกษา ข่าว e-Clips สพม.6
     e-Clips ที่ : 12 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 แนะนำประวัติ ผลงาน และปีะสบการณ์ นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ


©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]