ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
0015 เมื่อไหร่ข้อมูล E-money จะใช้งานได้ 2 เดือนแล้ว ครูฉะเ.. [25 พ.ย. 2563] :: (0)
0014 สอบถามเรื่อหลักสูตรอบรม จินตนา [13 ส.ค. 2563] :: (0)
0013 หลักสูตรเพศวิถี FAR [24 เม.ย. 2563] :: (0)
0012 เขตทำเอกสารช้ามากค่ะ ทำไม่ได้ก็ไม่แจ้งให้ทราบ หากไม่ติดตามเอกสารก็หาย เป็นแ... [23 ม.ค. 2563] :: (1)
0011 เขตทำเรื่องเงินเดือนช้ามาก...ควรปรับปรุงเรื่องนี้ค่ะ ครูสพม.6 [2 ธ.ค. 2562] :: (1)
0010 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน นางวรา.. [14 ก.ย. 2562] :: (0)
0005 ส่งแผนเพศวิถี [5 ก.ย. 2562] :: (1)
0004 กระดานรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ สพม.6 ผู้ดูแ.. [13 ก.ค. 2562] :: (3)