ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
0913 ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านป่าบง โรงเรียนบ้.. [29 มี.ค. 2563] :: (0)
0912 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านป่าบง โรงเรียนบ้.. [29 มี.ค. 2563] :: (0)
0910 ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองชุม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้.. [26 มี.ค. 2563] :: (0)
0909 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าบง รับสมัครครูอัตราจ้างสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้.. [16 มี.ค. 2563] :: (0)
0908 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าบง รับสมัครครูอัตราจ้างระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้.. [16 มี.ค. 2563] :: (0)
0907 ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองชุม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาภาษาอังกฤ โรงเรียนบ้.. [9 มี.ค. 2563] :: (0)
0906 ประกาศ โรงเรียนบ้านเมืองชุม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงอนุบาล ประจ โรงเรียนบ้.. [9 มี.ค. 2563] :: (0)
0905 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103.61 [14 ก.พ. 2563] :: (1)
0902 ประกาศโรงเรียนร่องเบ้อวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 โรงเรียนร่.. [13 ก.พ. 2563] :: (14)
0898 ประกาศ โรงเรียน ผาขวางวิทยา เรื่อง แผนการจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นางสาวศุภร.. [30 ม.ค. 2563] :: (0)
0896 ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองชุม เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพ นางสาวเพ็ญ.. [27 ม.ค. 2563] :: (0)
0895 ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้.. [12 ม.ค. 2563] :: (0)
0894 บริการต่อทะเบียนรถให้ฟรี เฮาฮักประก.. [9 ม.ค. 2563] :: (0)
0893 ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเ.. [7 ม.ค. 2563] :: (0)
0892 โรงเรียนบ้านจะคือประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิ... ครูณรงค์เด.. [14 ธ.ค. 2562] :: (0)
0891 โรงเรียนบ้านจะคือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว [12 ธ.ค. 2562] :: (0)
0889 โรงเรียนบ้านจะคือ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูณรงค์เด.. [3 ธ.ค. 2562] :: (0)
0888 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด 9 เดินตามรอยเท้าพ่อ นางสรารีย์.. [1 ก.ย. 2562] :: (0)
0887 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “ตามพรลิงค์ถิ่นเมืองคอน” [26 ส.ค. 2562] :: (0)
0886 การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ [25 ส.ค. 2562] :: (0)